• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS ĐỒNG LỘC
Thông báo
Ngày ban hành:
01/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo sơ kết kỳ 1- Phương hướng học kỳ 2- Kế hoạch tháng 2
Ngày ban hành:
02/02/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 11- Kế hoạch tháng 12 năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
04/12/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo hoạt động tháng 10, kế hoạch tháng 11 - 2015 của trường THCS Đồng Lộc
Ngày ban hành:
04/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch tháng 10 năm 2015 của Trường THCS Đồng Lộc.
Ngày ban hành:
01/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tháng 3 và kế hoạch tháng 4
Ngày ban hành:
31/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực