• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS ĐỒNG LỘC
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
09/11/2020
Ngày hiệu lực:
22/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tháng 3 và kế hoạch tháng 4
Ngày ban hành:
31/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch tháng 10 năm 2015 của Trường THCS Đồng Lộc.
Ngày ban hành:
01/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo hoạt động tháng 10, kế hoạch tháng 11 - 2015 của trường THCS Đồng Lộc
Ngày ban hành:
04/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực